SIK SORULAN SORULAR

Teknokent Hakkında Bilmeniz Gerekenler


S.S.S.

Kurum, Gelir ve Personel ücret vergileri stopaj teşviki, KDV muafiyeti ve sigorta primi teşviki, Teknokent A.Ş. bünyesinde faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkübatör hizmetleri gibi destekler sağlar.
Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.
Kastamonu Teknokent web sitesi üzerinden “Online Başvuru” ile ön başvuru formu doldurulduktan sonra başvurusu onaylanan firmalar/girişimciler, site içerisindeki başvuru formlarını indirip doldurduktan sonra Teknokent Genel Müdürlüğü’ ne teslim etmelidir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından verilir.