PAZARLAMA STRATEJİLERİ OFİSİ

Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokentte üretilen ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda pazarlama ve satış alanında yaşanan eksikliklerin giderilmesi için TTO bünyesinde Pazarlama Stratejileri Ofisi (PASO) kurulmuştur.