PROJE DESTEK OFİSİ

Proje Destek Ofisi (PRODO) Kastamonu Üniversitesi’nde ve bölgede bulunan girişimci, araştırmacı, öğrenci ve akademisyenlerin, ulusal/uluslararası araştırma projelerine ve destek programlarına katılımının arttırılması ve bu projelerden yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamak amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. bünyesinde kurulmuş idari bir birimdir.

PRODO’ nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri ve sağlanan destekler hakkında bilgilendirme yapmak,
  • Proje önerileri için ön değerlendirme hizmeti vermek,
  • Projelerin fikir aşamasından hazırlık, başvuru, izleme ve sonuçlandırma aşamalarına kadar tüm süreçlere rehberlik etmek,
  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapmak,
  • Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği vermek,
  • Projelerin ilgili mevzuatlar kapsamında uygunluğunu incelemek, değerlendirme sürecine almak,
  • Projelere destek sağlayan TÜBİTAK, KOSGEB, STK’lar ile işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamak,
  • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Projenin değerlendirilmesi sonucu alınan kararlar doğrultusunda gerekli revizyonların yapılmasını, resmi yazışmaların yapılarak imzaların ve onayların alınmasını sağlamaktır.