KURUMSAL KİMLİK

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Firmaların Kastamonu Teknokent isim ve logo kullanım hakkı koşulları:

  1. Kastamonu Teknokent logosunun Bölgede faaliyet göstermiş/gösteren/gösterecek firmalar tarafından hiçbir koşulda kullanılmaması,
  2. Ürün üzerinde veya herhangi bir yerinde “….. ürün Kastamonu Teknokent’te  yer alan ……….. Firma tarafından geliştirilmiştir”ibaresinin kullanımı için;
    1. Firmanın yazılı gerekçeyle (ürünün özelliği, üretim miktarı, ürün görseli ve ilgili ibarenin görsel üzerinde tasarım ve detayları vb.)Kastamonu Teknokent A.Ş.’ye başvurması
    2. Kastamonu Teknokent A.Ş.’nin değerlendirmesine yönelik Yönetim Kurulu nihai kararının alınması,
    3. Kastamonu Teknokent Yönetim A.Ş.’nin ilgili kararının ilgili Firmaya yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.
  3. Başvuru yapılmadan izinsiz olarak bahsi geçen ibarenin ya da aynı algıyı yaratacak bir ibarenin üründe, ambalajında vs. herhangi bir şekilde kullanılması durumunda Teknokent’in tüm cezai, hukuki ve maddi-manevi zararlara ilişkin yasal hakları saklıdır.
  4. Bunlar dışında kalan hususlarda firmanın ürün üzerinde adresi bulunabilmekte olup adreste Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin geçmesi isim hakkı olarak değerlendirilmeyecektir.

Açık renk zemin üzerinde kullanım

*.PNG için tıklayınız.

*.PDF için tıklayınız.


Koyu renk zemin üzerinde kullanım

*.PNG için tıklayınız.

*.PDF için tıklayınız.


Yuvarlak logo kullanım

*.PNG için tıklayınız.