PATENT DESTEK OFİSİ

Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. bünyesinde bulunan Patent Destek Ofisi (PADO)’ nin amacı, akademisyenleri, girişimcileri ve öğrencileri Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklarının (FSMH) korunması hakkında bilgilendirmek ve fikirlerinin gerçek hayata geçirilmesiyle ilgili bütün süreçlerde farkındalık oluşturma çabalarına destek vermek, lisanslama ve ticarileştirme hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Bu kapsamda;

  1. Akademisyen, girişimci ve öğrenciler için fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, konuyla ilgili eğitim ve seminerler düzenleme,
  2. Üretilen teknoloji/ürün ile ilgili FSMH’ nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında destek sağlama,
  3. Buluşuntescil edilebilirliğini ve tescil kapsamını belirleme
  4. FSMH konusunda yapılan tüm çalışmaların düzenli olarak güncellenmesini sağlama,
  5. Ulusalve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerini gerçekleştirme,
  6. Buluş değeri olan fikirlerin koruma kapsamlarını belirleme ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçları karşılama,
  7. Patent ön araştırmasının, değerlendirmesinin yapılmasını ve Türk Patent Enstitüsü ile buluş sahibi arasındaki koordinasyonu sağlama,
  8. Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturma, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapma ve buluş sahibiyle sanayici arasında koordinasyonu sağlama gibi faaliyetleri yürütmektedir.