İNOVATİF TEKNOLOJİLER OFİSİ

İnovatif Teknolojiler Ofisi; yaratıcı, inovatif, öncelikli ve kritik teknolojilerin (Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Dijital Sanayi Dönüşümü, Akıllı Şehir Uygulamaları, Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım, Dijital Tarım, Endüstri 4.0, Enerji Verimliliği, Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Robotik Kodlama, STEM, Uzaktan Eğitim vb.) fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümünde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İnovatif Teknolojiler Ofisi, takım çalışması, dönüşüm ve Ar-Ge kültürünü geliştirip destekleyerek yenilikçi ve katma değer üreten etki yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, fikirden yaygın etkiye kadar tüm inovatif yaşam döngüsü boyunca gelişme aşamasındaki fikirlerin hızlandırılmasını, belirlenen problemlerin çözümü için farklı alanlardan öncelikli ve yenilikçi konularda çalışan akademisyenlerimizin ve sektör uzmanlarının katkılarının birleştirilmesini hedeflemektedir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda İnovatif Teknolojiler Ofisi;

İnovatif, yaratıcı ve öncelikli teknolojilerin tanıtılması ve bu alanlardaki fikirlerin ortaya çıkmasında öncülük edilmesi,

Araştırmacıların yenilikçi ve öncelikli alanlarda fikir üretmeye, proje geliştirmeye teşvik edilmesi,

İnovatif teknolojiler ile ilgili olarak ofisten talep edilen tasarım ve geliştirme/güncelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde tarafların buluşturularak taleplerin karşılanmasına aracılık edilmesi,

Sanayiye yönelik raporlanmış problemler için mentorluk sunulması, bu çalışmalardan proje ve işbirliği çıktılarının elde edilmesi,

İnovatif, yaratıcı ve öncelikli teknolojilerin tanımlanan problemlerin çözümünde kullanımını sağlama,

Yenilikçi ve öncelikli teknoloji konularında lisansüstü eğitimi teşvik etme,

İnovatif Teknoloji alanlarında, Sanal Beyin Fırtınası, festival ve eğitim programları gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde öncülük etme faaliyetlerini yürütmektedir.

Ofisimiz alanlarında uzman akademisyenlerimizden oluşmaktadır.

KOORDİNATÖR:

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü


İnovatif Teknolojiler Ofisi ekibi; alanında uzman deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.

Ekibimiz:

Prof. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI

Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Önder TOR

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Nejdet DEĞERMENCİ

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir KANAT

Kastamonu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI

Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Önder TOR

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Nejdet DEĞERMENCİ

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra Nurten YER ÇELİK

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir KANAT

Kastamonu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erme BİRİNCİ

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK

Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İnovatif  Teknolojiler Ofisi

İletişim: inovatif@kastamonu.edu.tr