EKİBİMİZ

Birimler Koordinatörler
TEKNOKENT AKADEMİ

Bilgi Ofisi

Doç. Dr. Canan Tanrısever YİĞİT

Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK

PRODO

Proje Destek Ofisi

Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTUN

Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU

KÜSİ- ÜSİM

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi

Doç. Dr. Önder TOR

Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR

PADO

Patent Destek Ofisi

Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI

Öğr. Gör. Mehmet Fırat OLGUN

Girişim Vadisi

Kuluçka Merkezi Koordinatörü

Doç. Dr. Erol TEKİN

Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR

Mali İşler Emel KAYA

Zeynep Buse YÜKSEL

Ar-Ge Portal Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK
Yazı İşleri Esra YAZICI
Teknik Koordinatör Müh. Onur BARUTÇUOĞLU