YÖNETİM

Birimler Koordinatörler
TEKNOKENT AKADEMİ

Bilgi Ofisi

Doç. Dr. Canan Tanrısever YİĞİT

Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK

PRODO

Proje Destek Ofisi

Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTUN

KÜSİ- ÜSİM

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Dr. Öğr. Üyesi Önder TOR

PADO

Patent Destek Ofisi

Doç. Dr. Alperen Kaymakçı

Enes YÜCE

Girişim Vadisi

Kuluçka Merkezi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erol TEKİN
İdari İşler Koordinatörü Enes YÜCE
Ar-Ge Portal Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK
Teknik Koordinatör Müh. Onur BARUTÇUOĞLU
Mali İşler SMMM Yasin EREN
Sosyal Medya Özge KARABACAK
Web ve Afiş Tasarım Melda ÇELİK