Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalıştayı Tamamlandı

BLOG geri dön

Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalıştayı Tamamlandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) “2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında desteklenen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yürütücüsü olduğu “Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalıştayı” başlıklı etkinliğin açılışı Kastamonu Teknokent’te gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu,  girişimciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü paydaşlığında Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu’nda gerçekleşen çalıştayın açılışında proje yürütücüsü Doç. Dr. Erol Tekin ve Rektör Yardımcısı Ömer Küçük birer konuşma yaptı.

Doç. Dr. Erol Tekin, konuşmasında çalıştayın amacını ve önemini vurgulayarak, teknolojik girişimciliğin Türkiye’nin milli teknoloji hamlesindeki rolünü anlattı. Doç. Dr. Tekin, “Bu çalıştay, genç girişimcilere ve akademisyenlere teknolojiyi etkin kullanarak yenilikçi çözümler üretme konusunda ilham vermeyi amaçlıyor” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise konuşmasında, Üniversitemizin bu tür etkinliklerle bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan katkısını artırmayı hedeflediğini belirtti. Prof. Dr. Küçük, “Üniversitemiz, teknoloji ve yenilik odaklı projelerle ülkemizin kalkınmasına destek olmayı sürdürecektir. Bu çalıştay, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ilk oturumunda, Öğr. Gör. Berkan Güngör’ün moderatörlüğünde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem tarafından “Üniversite Gençliğinin Gözünde Milli Teknolojinin Gelişim Algısı” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tevfik Erdem, sunumunda üniversite gençliğinin milli teknolojinin gelişimine dair algılarını ve beklentilerini ele aldı. İkinci oturumda Doç. Dr. Erol Tekin’in Moderatörlüğünde Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alperen Kaymakcı tarafından “Türkiye Teknoloji Ekosisteminin Büyütülmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Rolü” isimli sunum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda, Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun’un mooderatörlüğünde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilber Ulaş tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışıyla Tekno-Girişimlerin Uluslararası Pazarlara Açılması” isimli sunum gerçekleştirildi. Dördüncü oturumda ise Öğr .Gör. Kazım Yasin Özbey moderatörlüğünde Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Yücel tarafından “Tekno-Girişim Odaklı Sanayi Dönüşümünün Sağlanmasında Dijital Dönüşümün Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirildi ve ilk günün sonunda Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öztürk Özdemir Kanat tarafından “Bir Tekno-Girişim Örneği: İnsansız Hava Araçlarında İnovatif Uçuş Yaklaşımları” isimli söyleşi yürütüldü.

Doç. Dr. Erol Tekin’in yürütücülüğünde Uygulamalı Girişimcilik Atölyesi ile başlayan ilk günün konukları Kastamonu KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ve Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu oldu. Atölyenin ardından Rektör yardımcılarımız Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük ve Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Tekno-Girişimlerin Hayat Bulmasında Üniversitelerin İhtisaslaşmasının Önemi: İhtisas Teknoparkları Modeli” isimli söyleşi gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kerim Güney’in yürüttüğü “İhtisas Odaklı Girişim Örneği: Odun Dışı Orman Ürünlerine İnovatif Bir Bakış Açısı” isimli söyleşi ile çalıştay programı tamamlandı.

Etkinlik kapsamında, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından çeşitli sunumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, teknoloji odaklı girişimcilik konularında bilgi edinme ve tecrübe paylaşma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda, başarılı projeler ve fikirler değerlendirilerek katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 

Bu gönderiyi paylaş

BLOG geri dön